Raporty

Trendbook 2016

Tematem przewodnim TrendBooka 2016, raportu poświęconego najistotniejszym trendom, jest CZŁOWIEK.  

W 100-stronicowym raporcie znajduje się m.in.: analiza 5 najważniejszych trendów, wyniki badania dotyczącego postaw wobec technologii wśród polskich internautów, opinie ekspertów z Polski i ze świata,  dobre praktyki, przykłady zastosowań trendów w działaniach marketingowych oraz ewolucja trendów w latach 2011-2016.

Raport w wersji online w całości dostępny jest za darmo, ale – podobnie jak w ubiegłych latach – w ramach usługi Pay with a Tweet/ Pay with a Post.

Pobierz:

Możesz też kupić wersję drukowaną Raportu.

KUP

Miłej lektury.