Marketing doświadczeń

Głównym celem marketingu doświadczeń jest umożliwienie konsumentowi bezpośrednich doświadczeń z marką. Wśród pozostałych zadań tego rodzaju komunikacji marketingowej wymienia się także angażowanie konsumenta oraz wywoływanie w nim pozytywnych emocji, ale akurat do tych dwóch cech – jako wyróżników marketingu doświadczeń – jestem sceptycznie nastawiona. Obecnie każda reklama ma bowiem na celu angażowanie użytkownika i wzbudzanie w nim emocji. Nie każda natomiast zakłada bezpośrednie doświadczenia z marką.

Marketing doświadczeń polega więc na takim wkomponowaniu marki/ produktu/ usługi w codzienne życie konsumentów, aby mogli oni podejmować decyzje zakupowe na podstawie bezpośrednich doświadczeń z produktem, a nie tylko komunikatów reklamowych umieszczanych w środkach masowego przekazu.
Marketing doświadzczeń opiera się także na świadomej decyzji konsumenta o uczestnictwie w konkretnej akcji marketingowej, na jego indywidualnych doświadczeniach, zdolnościach i możliwościach. Komunikacja oparta na marketingu doświadczeń jest najczęściej bardzo kreatywna – zakłada bowiem, że cały świat to medium.

Przykłady: Z okazji otwarcia nowego sklepu w Kobe IKEA wyposażyła japońską kolejkę “monorail” w swoje meble (na zdj. powyżej).
Więcej przykładów w artykułach: Tryvertising: testując markę w “naturalnym środowisku” oraz Diesel Wall: “wielkie pomysły potrzebują wielkich przestrzeni”.

Inaczej: tryvertising, marketing doznań, experiential marketing.

Więcej na ten temat: m.in. na stronie IXMA (międzynarodowej organizacji experiential marketingu), www.ixma.org.