Augmented Reality

(Z ang. rozszerzona rzeczywistość)
Połączenie świata rzeczywistego z generowanym komputerowo dzięki wykorzystaniu specjalnej aplikacji oraz obrazu z kamery. Obraz rzeczywisty, rejestrowany przez kamerę (w telefonie komórkowym lub w komputerze) analizowany jest przez specjalną aplikację. Po rozpoznaniu tzw. markera (może być nim dowolna rzecz – opakowanie produktu, czarno-biały symbol, budynek etc.), w jego miejscu aplikacja zamieszcza informację tekstową, graficzną lub animację. Od 2010 roku technologia Augmented Reality wykorzystywana jest coraz powszechniej w reklamie. W Holandii zastosował ją m.in. bank ING we współpracy z telefonem Google’a – G1. Użytkownikowi, który patrzył przez kamerę telefonu komórkowego na otaczające go budynki, wyświetlała się informacja, w którym z budynków w pobliżu znajduje się bankomat ING. W Polsce technologia ta wykorzystana została w 2010 roku m.in. w komunikacji Volvo (markerem był folder reklamowy) oraz magazynu Chip.