Raporty

Inteligentne miasto

Inteligentne miasto  – jak je rozumiemy  i w którym kierunku zmierza

Raport smart city przygotowany został na zlecenie AMS. Jest to próba zerwania z powszechnym przekonaniem, że inteligentne miasto to miasto oparte wyłącznie o nowe technologie, czujniki, internet, systemy informatyczne etc. Wszystkie te kwestie są ważne, nie da się od nich uciec, ale nie da się dziś zbudować inteligentnego miasta bez uwzględnienia potrzeb jego mieszkańców. Inteligentne miasto to takie miasto, w którym dobrze się żyje, miasto zielone, bez korków, czyste, przyjazne mieszkańcom i reagujące na ich potrzeby. Wcale nie miasto naszpikowane nowymi technologiami.

Raport w wersji pdf pobierz klikając w ten link.

Dobrej lektury.